(01) 08_09_2020 Jn 21-15-23 Peter the person

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(02) 08_16_2020 1 Pet 1-1 Peters authority

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(03) 08_23_2020 1 Pet 1-1-2 Chosen

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(04) 08_30_2020 1 Pet 1-1-2 Aliens

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(05) 09_06_2020 1 Pet 1-3-9 Saltiness

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(06) 09_13_2020 1 Pet 1-10-12 Light

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(07) 09_20_2020 1 Pet 1-13-16 From Calling to Choosing

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(0)8 09_27_2020 1 Pet 1-17-21 Wow

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(09) 10_04_2020 1 Pet 1-22-2_3 Spiritual Seed

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(10) 10_11_2020 1 Pet 2-4-12 Rock of Ages

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(11) 10_18_2020 1 Pet 2-13-17 Kingdom and America

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(12) 10_25_2020 1 Pet 2-18-25 Slaves

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(13) 11_01_2020 1 Pet 3-1-7 Mates

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(14) 11_08_2020 1 Pet 3-8-12 Forgiveness

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(15) 11_15_2020 1 Pet 3-13-17 Values of Suffering

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


16 11_22_2020 1 Pet 3-18-22 Worthy in Christ

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(17) 11_29_2020 1 Pet 4-1-7 End Times Ethics 1

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(18) 12_06_2020 1 Pet 4-7-11 Verbing Love

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(19) 12_13_2020 1 Pet 4-12-19 Suffering - Four benefits

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(20) 12_20_2020 1 Pet 5-1-7 Christmas gifts

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(21) 12_27_2020 1 Pet 5-8-14 Spiritual warfare

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(22) 01_03_2021 1 Pet 3-14 Fear

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(23) 01_10_2021 1 Pet. Summary

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(24) 01_17_2021 Jn 18-36 Fear Test

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(25) 01_24_2021 God and Caesar

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(26) 01_31_2021 American Caesar

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(27) 02_07_2021 Socialism

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(28) 28 02_14_2021 Abortion

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


(29) 02-21-2021 Jn 12-1-8 Social Justice

Apttoteach   icon listen white text   icon video white text


 

 

×